Zone-eigen bouwen

Algemeen

Heb jij er al eens van gehoord, van zone-eigen bouwen? Misschien niet. Maar het kan wel heel interessant zijn!

Wat is een zone-eigen woning?

Een zone-eigen woning is een woning die zich in een specifieke omgeving bevindt. Een omgeving die gereserveerd is voor bepaalde activiteiten. Concreet wil dat zeggen dat jouw woning gelegen is in een omgeving of gebied waar deze ook thuishoort.

Een zone-eigen woning moet wel aan bepaalde criteria voldoen:

  • De bewoner moet een landbouwactiviteit uitvoeren, zij het minimaal in bijberoep.
  • Het louter uitoefenen van een landbouwactiviteit als hobby kwalificeert niet.
  • Het gaat om een gebied dat geel gekleurd is op de gewestplannen.

Als er geen landbouwactiviteit plaatsvindt en het gewestplan aangeeft dat de woning in een agrarische zone ligt, wordt deze als zonevreemd beschouwd.

Wetgeving en voordelen

De wetgeving voor zone-eigen woningen is heel anders opgebouwd dan die voor zonevreemde woningen. Een zone-eigen woning kent minder restricties wat betreft volume in vergelijking met een zonevreemde woning.

Voor zonevreemde woningen geldt vaak de bekende limiet van maximaal 1000 m³ voor herbouw, op voorwaarde dat de vorige constructie vergund was of wordt geacht.

Bij zone-eigen woningen kan men zich echter beroepen op lokale bouwvoorschriften.

Bij de vergunningaanvraag moet worden aangegeven dat het om een exploitatiewoning gaat. Voor uitbreidingen wordt de vraag en aanbod berekend, aangezien dit kan worden beschouwd als een uitbreiding van een professionele activiteit buiten bedrijventerreinen.

Het traject

Een zone-eigen woning met Magnus Villas

  • Opvragen van de geldende bouwvoorschriften.
  • Ontwerp maken op basis van deze voorschriften en de wensen van de klant.
  • Plannen worden besproken met de lokale gemeente of stad.
  • Bouwvraag wordt ingediend.
  • Als het ontwerp al in de eerste fase een substantiële uitbreiding laat zien, wordt dit ook al getoetst bij de lokale overheid.
  • Vergunningsaanvraag indienen.

Voordeel: dit hele proces zorgt ervoor dat eventuele opmerkingen van de lokale overheid kunnen worden verwerkt voordat de vergunningsaanvraag wordt ingediend, waardoor de normale vergunningsperiode wordt gerespecteerd.

Interesse?

Ontdek de vrijheid van zone-eigen wonen en bouw jouw droomhuis op maat. Neem vandaag nog contact met ons op om een afspraak te maken en begin aan jouw unieke woonavontuur!