LG MagnusVillas woningM Itegem 11

Uw villa zonevreemd bouwen conform reglementeringen

Een perceel kan verschillende bestemmingen hebben, één daarvan is zonevreemd. Dit betekent dat het volgens de geldende plannen niet in de juiste bestemming ligt.

Een voor de hand liggend voorbeeld hiervan is een woning in natuurgebied. Deze constructie kan als legaal beschouwd worden als ze vergund is of ze vergund geacht wordt.

LG MagnusVillas woningM Itegem 5

Wetmatige mogelijkheden bij een zonevreemd perceel

De mogelijkheden van verbouwen of herbouwen van een zonevreemde woning zijn bij wet bepaald. De regels zijn afhankelijk van de situatie. Op het moment van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning mag de woning niet verkrot zijn. Het pand moet dus voldoen aan de elementaire vereisten van stabiliteit.

Vergunde woning

Daarnaast dient de woning vergund te zijn of geacht worden vergund te zijn. Voor losstaande bijgebouwen gelden er ook regels. Een zonevreemde woning mag gebouwd/herbouwd/uitgebreid worden tot een maximaal volume van 1000 m³ bereikt is, met een volumevermeerdering van maximaal 100%.

En wist u dat bij een zonevreemde woning zelfs een ruimte voor uitoefening zelfstandig tot 100 m² mogelijk is? Indien deze wordt ondergebracht in aanpalende schuur dan hoort dit zelfs niet tot het maximaal volume van 1000 m³.

Willy en Sebastiaan Van Kerckhoven Villabouw Magnus

Onze expertise

De wijze waarop wij een zonevreemd dossier samenstellen vereist een bepaalde aanpak voortvloeiend uit ervaringen én kunde. Zeer belangrijk zijn daarbij de besprekingen met de juiste instanties. Het overleggen én onderhandelen met bevoegde instanties is één van de sterke punten van Magnus Villas. Sedert vele jaren realiseerden we verschillende zonevreemde woningen met elk hun eigen problematiek. 

Door deze realisaties deden wij de nodige expertise op om u bij de herbouw of verbouw van uw zonevreemde woning professioneel te begeleiden.

LG MagnusVillas woningM Itegem 6

Het traject van zonevreemd bouwen

Dit traject is ongeveer hetzelfde als bij onze andere projecten. Alleen het begin is wat anders. We bespreken de zonevreemde bouwplannen samen met u. Daarna doen wij onderzoek naar de maximalisatie van de zonevreemde bouwplannen. Dit kan door u reeds gebeurd zijn. Daarna gaan we verder met ons ‘reguliere’ traject.